Konuşma, kişinin kendi çevresindekilerle iletişim kurmasının en yaygın, en etkili ve en pratik yoludur. İnsan bir gerçeği açıklamak, bildiklerini öteki insanlara öğretmek, deneyimlerini paylaşmak, varlığını kanıtlamak, ilgilendiği mevzuları öğrenmek, toplumsal etkileşimde bulunmak, duygularını ve düşüncelerini başkalarına aktarmak için konuşma ihtiyacındadır. Bu ihtiyacın en güzel şekilde karşılanması ise güzel mevzuşmanın önemine […]

Milletlerin sahip olduğu en önemli değerlerlerinden biri dilidir. Diline sahip çıkan milletler varlıklarını devam ettirebilirler. Bu yüzden her ülke kendi dilinin geliştirilmesi ve yayılması için çalışmalarda bulunmaktadır. Günümüzde gelişen bir dünyanın parçası olmak önemlidir. Çevremizdeki her şey geliştiği gibi lügatımızda gelişiyor. Yabancı dillerin etkisi her geçen gün Türkçemize zarar vermektedir. […]

  İnsanların birbirleriyle etkileşime geçebilmeleri, bir duygu paylaşabilmeleri için mesaj çok önemlidir. Tarih öncesi devirleri organize ettiğimizde o zamanlar bile mesaj vardı doğrusu mesajsiz hayat asla bir şekilde düşünülemez. İletişimin insan hayatına sağladığı bir oldukça yarar vardır. Hızla gelişen teknolojinin günden güne yenilenmesi, gelişmesi iletişim anlayışınıda doğrudan etkilemekte ve değiştirmektedir. […]

  Türkçe dersi eğitim sistemimizin en eönemli parçasıdır. Zira çevremizdeki insanlar ile iletişim kurabilmenin temel taşının Türkçe Dersi olduğu unutulmamalı.Bizlerin olduğu gibi gelecek nesillerinde ihtiyacını karşılayacak derstir.Kendi konuşma dilimizi en iyi şekilde kurallarıyla öğrenmemiz güçlü iletişim kurmayı sağlamaktadır.Kendi dilimizi bilmek kendi insanlarımız ile iletişim halinde olmamız demektir.Milli kültür varlığımız olan […]

  Türkçe dersi müfredatta olan diğer derslerden oldukça farklıdır. Okulda Türkçe Dersi Nasıl İşlenir? sorusu bu farklılık açısından oldukça önemlidir. Türkçe dersinin işlenmesi için yapılacak olan planlamalarda mutlaka dersin bölümlere ayrılması gerekmektedir. Bu şeklide yapılan bölümleme ile ortaya çıkacak olan sonuç başarılı olmaktadır. Türkçe dersinin özellikleri olan bu bölümler okuma,konuşma,yazma,dinleme […]

Fiilimsiler konusu, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmasına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerle aynı anlamı taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.   *Fiilimsiler, fiil […]

ÖZNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ   –l, -n, -ş   Etken — Gerçek özne Edilgen -l, -n Sözde özne Dönüşlü -l, -n Gerçek özne İşteş -ş Gerçek özne Etken Eylemler Kendisine özgü çatı ekleri Öznesi ‘’gerçek özne’’dir. Çocuklar bahçede top oynadılar. Sanatçı, bu şarkıyı çok özgün söylüyor. Edilgen Eylemler   Eylem ‘’ […]

A) Anlamsal (Anlama Dayalı) Bozukluklar 1. Gereksiz Sözcük Kullanımı Türkçede bir cümle gereksiz sözcüklerden arındırılarak en sade şekilde kurulmalıdır. Duruluk ilkesine bağlı kalınarak oluşturulan cümlede gereksiz kullanılmış olan sözcük anlatım bozukluğuna yol açar . Eğer bir sözcük cümle içerisinden atıldığında anlamda herhangi bir daralma ya da eksikliğe yol açmıyorsa gereksiz […]

Adların yerini geçici olarak tutan sözcüklerdir. Kişi (Şahıs) Zamirleri Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları… Sizinle ben geleceğim. Sen sınıfındaki herkesten daha başarılısın. Biz varken size söz düşmez. Bence onlar da bu işin içinde. İşaret Zamirleri Adların yerini […]

BAĞLAÇLAR Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük veya söz öbekleridir. İLE , VE BAĞLAÇLARI Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı. Bu yıl tatile Antalya ve Mersin’e gideceğiz. Onun yanına gideceğim ve her şeyi anlatacağım. Evle […]