Öznel Anlatım: Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yargıları içeren cümlelerdir. Nesnel Anlatım: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılardır. İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel şehirlerindendir. *Güzellik kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Toplantıda konuşulanlar çok sıkıcıydı. *Sıkıcılık kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Filmde olaylar […]

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. ağaç, termometre, kiremit Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamının yanında yeni kavramları da karşılayacak durumda olmasıdır. Dilek havuzuna para attık. (tutup fırlatmak) Mahkemeyi iki ay sonraya attılar. (ertelemek) Yaz gelince kazakları attık. (kaldırmak,kullanmamak) Sınav konularını sana mesaj attım. (göndermek) ***Çok […]

Açıklık: Anlatınlanların herhangi bir şekilde belirsizliğe yer vermeyecek biçimde olması durumudur. Tam seksen civarında köyün yolu kapalıdır. Geri kalmış ülkemizin bazı şehirlerine öncelik tanınacak Ağrısız kulank delinir. Duruluk:Anlatımın gereksiz sözcüklerden ve edebi sanatlardan uzak olmasıdır. Çiçeği burnunda taze bir yazarımızdı. Sıfırın altında eksi otuz derece civarında bir soğuk vardı. Yakınlık: […]