BAĞLAÇLAR

BAĞLAÇLAR

 • Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük veya söz öbekleridir.

İLE , VE BAĞLAÇLARI

Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar.

 • Küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı.

 • Bu yıl tatile Antalya ve Mersin’e gideceğiz.

 • Onun yanına gideceğim ve her şeyi anlatacağım.

 • Evle okul arası çok uzak.

 • Annesiyle babası yarın bize gelecek.

**Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit “ile” vardır. Bir cümlede “ile”nin yerine “ve”yi getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edattır.
 • İzmir’e uçakla gideceğiz. (edat)

 • Kardeşimle ben size geliyoruz. (bağlaç)

 • Onunla pek anlaşamıyoruz. (edat)

AMA , FAKAT BAĞLAÇLARI

*Karşıt anlamlı iki cümleyi birbirine bağlar.

 • Sınava iyi hazırlandı ama üniversiteyi kazanamadı.

 • Onu aradık ama bulamadık.

 • Söz verdin fakat sözünü tutmadın.

*Koşul anlamı katar.
 • Sinemaya gidebilirsin ama eve erken döneceksin.

 • Sana bisiklet alacağım ama dikkatli süreceksin.

 • *Pekiştirme anlamı katar.

 • Soğuk ama çok soğuk bir yerdi.

ANCAK ,YALNIZ BAĞLAÇLARI

Yalnız sözcüğü; ama, fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Bir tek, sadece anlamında kullanılıyorsa edattır.

 • Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. (edat)

 • Onunla konuşurum yalnız sen de benimle geleceksin. (bağlaç)

 • Bu işi ancak sen başarırsın. (edat)

 • Az yiyor ancak kilo veremiyor. (bağlaç)

HEM…HEM BAĞLACI

Karşılaştırılan iki unsurun hepsi anlamını vermektedir.

 • Hem ucuz hem kaliteli bir kazak aldım.

 • Hem çalışıyor hem okuyor.

NE…NE BAĞLACI

Cümleyi anlamca olumsuz yapar. Karşılaştırılan iki unsurun hiçbiri anlamını verir.

 • Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil ne bir kol.

 • Beni ne arıyor ne soruyor.

*İki karşıt sıfatı birbirine bağlarsa “ikisinin arası, ortası” anlamı verir.
 • Ne güzel ne çirkin bir kızdı.

 • Ne tatlı ne ekşi.

YA… YA BAĞLACI

Karşılaştırılan unsurlardan birini ifade etmek için kullanılır.

 • Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin.

 • Bu işe ya kardeşim ya Ali girecek.

Oysa, Oysaki, Halbuki
 • Oysa ben geleceğini düşündüm.

 • Oysaki bu işe girmeyi çok istemiştim.

 • Halbuki o çok iyi biridir.

Öyleyse, Çünkü, Hatta
 • Olanları duymamış mı, öyleyse ben ona anlatayım.

 • Okula gelemeyeceğim; çünkü hastayım.

 • Dün bize gelmiş, hatta birkaç saat bizi beklemiş.

“DE” Bağlacı

Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir sözcüktür. Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.

 • Bu akşam ikisi de ders çalışacak.

 • Sen de mi geliyorsun?

 • Ne iyi ettin de geldin.

 • Olanları bana da anlattılar.

“Kİ” Bağlacı

Bağlaç olan “ki” kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.

 • Ben ki yedi iklimin padişahıyım.

 • Onu tanımıyorum ki.

 • Öyle sanıyorum ki artık gelmeyecek.

 • Öğretmen edatları anlatacak mı ki?

Her Zaman Edat Olanlar: için, mi, gibi ,kadar Bazen Edat Olanlar:

ancak, yalnız, bir, tek (bunların yerine SADECE kelimesi gelebilirse edattır) Her Zaman Bağlaç Olanlar:

ve, çünkü, ama, fakat, de, ki (de, ki ayrı yazıldığında) Bazen Bağlaç Olanlar:

ancak, yalnız (bunların yerine AMA kelimesi gelebilirse bağlaçtır)

*”ile” yerine “ve” kullanılabilirse bağlaçtır, kullanılamazsa edattır.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Zamirler

Pts Eyl 16 , 2019
Adların yerini geçici olarak tutan sözcüklerdir. Kişi (Şahıs) Zamirleri Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları… Sizinle ben geleceğim. Sen sınıfındaki herkesten daha başarılısın. Biz varken size söz düşmez. Bence onlar da bu işin içinde. İşaret Zamirleri Adların yerini […]

You May Like