Çoğu zaman gerçek anlamı dışında kullanılan birden çok sözcükten oluşan, bir durumu veya bir kavramı karşılayan kalıp haline gelmiş sözcük gruplarına “deyim” diyoruz. Örnek verecek olursak; Abayı yakmak, barut fıçısı, nalları dikmek ,cephe almak, bağrına taş basmak, yarım ağız, malın gözü, ayıkla pirincin taşını, balık istifi, ayran gönüllü, gözü pek, […]

PARAGRAFTA KONU “Bu parçada ne anlatılıyor?” sorusunun cevabını verir. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu kavram,olay ya da nesnedir. Cümle biçiminde değildir. Soru tipleri: Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır. Bu paragrafta aşağıdakilerden […]

Öznel Anlatım: Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yargıları içeren cümlelerdir. Nesnel Anlatım: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılardır. İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel şehirlerindendir. *Güzellik kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Toplantıda konuşulanlar çok sıkıcıydı. *Sıkıcılık kavramı kişiden kişiye değişebilir, özneldir. Filmde olaylar […]

Tek Anlamlılık: Tek bir kavramı karşılayan, başka anlamlar kazanmayan sözcüklerdir. ağaç, termometre, kiremit Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamının yanında yeni kavramları da karşılayacak durumda olmasıdır. Dilek havuzuna para attık. (tutup fırlatmak) Mahkemeyi iki ay sonraya attılar. (ertelemek) Yaz gelince kazakları attık. (kaldırmak,kullanmamak) Sınav konularını sana mesaj attım. (göndermek) ***Çok […]