Kelimeler tek başlarına sözlüksel birer öğedir. Türkçede kelimeler, ekler yardımıyla cümle içerisinde kullanıma girer ve öge olarak değişik görevlerde bulunurlar. Tek başlarına sözlüksel olarak isim, fiil, ödat, zarf, zamir ve edattan biri iken cümle içinde; özne, yüklem, nesne, zarf tümleci yada yer tamlayıcısı olarak görev alırlar. Bir duygu, düşünce yada […]

Fiilimsiler konusu, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmasına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerle aynı anlamı taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.   *Fiilimsiler, fiil […]

ÖZNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ   –l, -n, -ş   Etken — Gerçek özne Edilgen -l, -n Sözde özne Dönüşlü -l, -n Gerçek özne İşteş -ş Gerçek özne Etken Eylemler Kendisine özgü çatı ekleri Öznesi ‘’gerçek özne’’dir. Çocuklar bahçede top oynadılar. Sanatçı, bu şarkıyı çok özgün söylüyor. Edilgen Eylemler   Eylem ‘’ […]

A) Anlamsal (Anlama Dayalı) Bozukluklar 1. Gereksiz Sözcük Kullanımı Türkçede bir cümle gereksiz sözcüklerden arındırılarak en sade şekilde kurulmalıdır. Duruluk ilkesine bağlı kalınarak oluşturulan cümlede gereksiz kullanılmış olan sözcük anlatım bozukluğuna yol açar . Eğer bir sözcük cümle içerisinden atıldığında anlamda herhangi bir daralma ya da eksikliğe yol açmıyorsa gereksiz […]

Adların yerini geçici olarak tutan sözcüklerdir. Kişi (Şahıs) Zamirleri Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları… Sizinle ben geleceğim. Sen sınıfındaki herkesten daha başarılısın. Biz varken size söz düşmez. Bence onlar da bu işin içinde. İşaret Zamirleri Adların yerini […]

BAĞLAÇLAR Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcük veya söz öbekleridir. İLE , VE BAĞLAÇLARI Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar. Küçük odanın ve mutfağın penceresi açık kaldı. Bu yıl tatile Antalya ve Mersin’e gideceğiz. Onun yanına gideceğim ve her şeyi anlatacağım. Evle […]

EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar. Balıklar nar gibi kızardı. (benzerlik) O da babası gibi çok çalışkandır. (eşitlik) Bu iş olacak gibi. (olasılık) 2-İLE **Biri bağlaç diğeri […]

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türündeki sözcüklerin anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Durum Zarfları *Fiile ve fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Hızlı koşan yarışmacı herkesi geçti. (nasıl koşan) Oldukça başarılıdır. Çok yorulmuş. Çok güzel bir kitap okudum. Bu ayakkabılarla daha uzun görünüyorsun. En hızlı […]

—Adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir. Niteleme Sıfatları —Bir adı; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları, isme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı olan sözcüklerdir. yeşil yaprak, kırmızı gül, eski pantolon, kurumuş yapraklar, yıllanmış kitap, ince kumaş, […]

Belirtili İsim Tamlaması Tamlayanın “-in” ilgi ekini tamlananın da “-i, si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır. *tamlayan (ın) tamlanan (ı) İstanbul’un baharı çimenin yeşili Belirtili İsim Tamlamalarının Biçim Özellikleri 1-Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Toprakları verimlidir bu ovanın. tamlanan tamlayan Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir. Bahçenin her yıl yeniden açan […]