Okuma-yazmazlık ferdin gelişimini engelleyen bir eğitim yoksulluğudur. Bu fakirlik yalnız ferdin gelişimini değil, ailenin, camianın ve ülkenin de gelişimini engellemektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, bir ülkedeki okur-yazarlık oranı ile ekonomik gelişme, siyasal gelişme ve toplumsal değişme (kalkınma) içinde sıkı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dünyada düşük gelirli sayılan Hindistan ve Pakistan’da […]

Öğrencilik deyip de geçmeyin, öğrencinin de uzmanlığı ve uzmanları vardır. Belki onlarca binlerce makaleden yazıdan ve tecrübe ile sabit yaşanmışlıklardan süzülen özet bilgiler ışığında bilgi vereceğiz. Her bireyin hayatı boyunca unutmadığı öğrencilikle ilgili bu sayacağımız maddeleri kendiniz açısından da tek tek değerlendirmenizi istiyoruz.Bu arada öğrenci velisi olarak da incelenmesi konusunda […]

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, toplum yaşamcığının her alanını etkilemekte ve köklü değişimleri mecburi kılmaktadır. Bu değişmeler karşısında kişi, topluma uyum sağlamak ve kendini geliştirmek için becerilerini devamlı yenilemek zorundadır. Bu süreç bireyin sadece bugün için değil, gelecek için de kendini geliştirmesini ve çeşitli becerileri öğrenmesini gerektirmektedir. Bu becerilerin […]

İnsan beyni geçmiş yıllarda vücut içerisinde yaşayan bağımsız bir organ olarak görülüyordu. Beyin, bu inanışa göre, içerisinde sırlar barındıran yalnız bir yapı, organdı. Görüntüleme alanında tekniklerin ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte beynin sırrı da açığa çıkıyor ve artık beyinlerimizin nasıl da bağlantısal ve ilişkisel olduğunu görüyoruz. Beyin gayet toplumsal bir organ; […]

  Okul öncesi  eğitim, hem programı hem de felsefesiyle ilköğretim ve sonraki eğitim kademelerinden farklılaşmaktadır. Okul öncesi eğitim “ilkokula” hazırlık süreci gibi görülmenin ötesinde aslında “okulun” kendisidir. Okul  öncesi eğitim, çocuğun tüm  gelişim  ve deneyim alanlarını desteklemenin yanısıra, çocuğa, bireysel gelişimine ve gereksinimlerine uygun bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Okul […]

Küreselleşme ile birlikte ulus-devleti meşru kılan teorik değerler sorgulanmaya başlanmış, soğuk savasın sona ermesiyle de, ideolojiler arası düşmanlıklar anlamını yitirmiştir. Yirminci asırda mevcut olan hemen bütün ulusların eğitim sistemlerinde, milliyet, din farkı, coğrafi farklılıklar karşılıklı olumsuz tavırlara sebep olmuş, ulusal kütlelerde düşman uluslar konusu, ulusların birlik ve bütünlüğü için vazgeçilmez […]

Milletlerin sahip olduğu en önemli değerlerlerinden biri dilidir. Diline sahip çıkan milletler varlıklarını devam ettirebilirler. Bu yüzden her ülke kendi dilinin geliştirilmesi ve yayılması için çalışmalarda bulunmaktadır. Günümüzde gelişen bir dünyanın parçası olmak önemlidir. Çevremizdeki her şey geliştiği gibi lügatımızda gelişiyor. Yabancı dillerin etkisi her geçen gün Türkçemize zarar vermektedir. […]

  İnsanların birbirleriyle etkileşime geçebilmeleri, bir duygu paylaşabilmeleri için mesaj çok önemlidir. Tarih öncesi devirleri organize ettiğimizde o zamanlar bile mesaj vardı doğrusu mesajsiz hayat asla bir şekilde düşünülemez. İletişimin insan hayatına sağladığı bir oldukça yarar vardır. Hızla gelişen teknolojinin günden güne yenilenmesi, gelişmesi iletişim anlayışınıda doğrudan etkilemekte ve değiştirmektedir. […]

  Türkçe dersi eğitim sistemimizin en eönemli parçasıdır. Zira çevremizdeki insanlar ile iletişim kurabilmenin temel taşının Türkçe Dersi olduğu unutulmamalı.Bizlerin olduğu gibi gelecek nesillerinde ihtiyacını karşılayacak derstir.Kendi konuşma dilimizi en iyi şekilde kurallarıyla öğrenmemiz güçlü iletişim kurmayı sağlamaktadır.Kendi dilimizi bilmek kendi insanlarımız ile iletişim halinde olmamız demektir.Milli kültür varlığımız olan […]

  Türkçe dersi müfredatta olan diğer derslerden oldukça farklıdır. Okulda Türkçe Dersi Nasıl İşlenir? sorusu bu farklılık açısından oldukça önemlidir. Türkçe dersinin işlenmesi için yapılacak olan planlamalarda mutlaka dersin bölümlere ayrılması gerekmektedir. Bu şeklide yapılan bölümleme ile ortaya çıkacak olan sonuç başarılı olmaktadır. Türkçe dersinin özellikleri olan bu bölümler okuma,konuşma,yazma,dinleme […]