Makale Nedir? Kompozisyon

Bir görüşü kanıtlarıyla beraber açıklamak, korumak için çaba sarfetmek yada yermek için yazılan fikir yazılarına yazı denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük siyaset ile ilgili görüşlerini dile getirmiş olduğu kısa metinlerdir. Makale, asıl gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir edebi türdür. Yazar bu kısa yazılarda çeşitli mevzulara ilişkin kişisel görüş tehlikeli sonuç ve önerilerini sıralayabilir. Ya da politik yada toplumsal sorunlara değinebilir.

Mevzular politikanın yanı sıra, bilim, dil, kültür gibi yazarın tercih etmiş olduğu herhangi bir alan da olabilir. Makalenin amacı, izahat, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Fakat çoğu zaman eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, günlük yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayınlanabilir.

Yazı ek olarak bir gazete yazısıdır. Bir gazetenin görüş açısını temsil eden yazılara başmakale adı verilir. Başyazı tabiri de kullanılmaktadır. Sadece bazı mecmua ve kitaplarda da belli bir mevzuyu derinlemesine inceleyen uzun makalelere rastlanabilir. Konu tahdidi olmayan makalede aranan şeyler; güzel bir üslup, ciddi ve yargı bildiren kati ifadeler, iyi seçilmiş seviyeli kelime ve deyimler, hükmü kanıtlama etmeye yarayan doğru bilgi ve deliller olarak sıralanabilir.

 

Genel anlamda yazı; Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek yahut bir tezi korumak için çaba sarfetmek, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.

Özellikleri

* ifade yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
* Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
* Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
* Her mevzuda yazı yazılabilir.
* Gazete ve dergilerde yayımlanır.

Diğer bir tanım; yazı, bilim, fen mevzularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal mevzuları açıklayıcı yada yorumlayıcı niteliği olan gazete ve mecmua yazısı.

Yazarın belli bir konuda, çoğu zaman günlük siyaset ile ilgili görüşlerini dile getirmiş olduğu kısa metinlerdir. Yazı, aslolan gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir yazınsal türdür. Yazar bu kısa yazılarda çeşitli mevzulara ilişkin kişisel görüş eleştiri ve önerilerini sıralayabilir. Veya politik veya toplumsal sorunlara değinebilir. Mevzular politikanın yanı sıra, bilim, dil, kültür benzer biçimde yazarın tercih etmiş olduğu herhangi bir alan da olabilir. Makalenin amacı, açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Fakat genellikle eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, günlük yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayınlanabilir.

ANSI’nin (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarifı şöyledir: Bilimsel makaleler, informasyon birikimini önemli ölçüde genişletmek, belirli bir bilgiyi veya anlayışı teyit etmek amacıyla yazılan ve nitelikli bir araştırmacının verilen bilgilerden hareket ederek,

a) Araştırmayı aynı koşullarda tekrarlamak suretiyle neticeların doğruluğunu test edebileceği,

b) Kurgulanmış olduğu çalışma Yazarın gözlemlerini, hesaplamalarını, mantık yürütme biçimini ve kuramsal çıkarımlarını izleyebileceği,

c) neticeların geçerliliğini yargılayabileceği, yazım biçiminde iddialar yanında yetersizlik ve kısıtların da vardır.

Amacı ne kadar bilgilendirmek, aydınlatmakta olsa makaleler bir sebepler topluluğunun var ettiği neticelar birliğidir.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Deyim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Çar Eki 9 , 2019
Çoğu zaman gerçek anlamı dışında kullanılan birden çok sözcükten oluşan, bir durumu veya bir kavramı karşılayan kalıp haline gelmiş sözcük gruplarına “deyim” diyoruz. Örnek verecek olursak; Abayı yakmak, barut fıçısı, nalları dikmek ,cephe almak, bağrına taş basmak, yarım ağız, malın gözü, ayıkla pirincin taşını, balık istifi, ayran gönüllü, gözü pek, […]