Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dili

Mustafa Kemal Atatürk, Türk diline büyük ehemmiyet veriyordu. Bu yüzden Milliyetçilik ilkesi ile yakından ilişkisi olan Türk dilinin korunması çabalarına büyük destek vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin zengin ve geniş bir dil olduğunu ifade ederek, Türk dilinin mutlaka yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması icap ettiğini söylemiştir. Türkçenin Türk medeniyetini kucaklayacak en güzel dil olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk, Türk diline verdiği büyük önemi söylemiş olduği özlü sözler ve yaptığı çalışmalar ile gözler önüne sermiştir.

Atatürk’ün Türkçe İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

Bir milletin birliğini ve varlığını sürdürme noktasında dilin çok önemli bir yeri vardır. Bunun farkında olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dili’nin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yapmıştır.

Yazının Değişmesi –  İnkılâbı (Yeni Türk Alfabesi)

Atatürk’ün Türk topluluğunda bir yazı inkılabı yapılması gereğini benimseyen görüşü fazlaca eskidir ve Cumhuriyet’ten önceki yıllara kadar uzanır. Mustafa Kemal Atatürk’ün yazı inkılabı konusunda dayandığı gerekçe, Arap dilinin ihtiyaçlarından doğmuş olan Arap yazısının Türk dilinin gereksinimlarını karşılayamaması, bunun sonucu olan okuyup yazma güçlüğünün, sosyal ve kültürel gelişmelerin önünü tıkamış olmasıdır. Arap dilinin ses yapısı ile Türk dilinin ses yapısı arasındaki sistem ayrılığından kaynaklanan bu uyuşmazlık yüzünden, Türk dili Arap alfabesine ayak uyduramamış ve imlânın kelime kalıpları halinde klâsikleştiği devirden başlayarak biroldukça problemler ortaya çıkmıştır.

Lâtin alfabesinin kabulü konusundaki ilk girişimler 1923 yılında başladı. Sadece, her şeyden önce topluluğun bu yeniliğe hazır hale getirilmesi gerekiyordu. 1924-1928 yılları arasındaki dönem, bu mevzuda TBMM’nde ve basında yer alan tartışmalarla, yeni Türk alfabesinin kabulü için bir ortam hazırlama devresi olmuştur. Atatürk’ün direktifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 26 Haziran 1928’de resmen çalışmaya başlayan Dil Encümeni, Lâtin alfabesi temelinde fakat her yönü ile Türkçe’nin ses yapısına uygun bir milli Türk alfabesi hazırlama görevini yüklenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk yazı inkılabını 8-9 Ağustos gecesi Sarayburnu parkında halka yaptığı zamanı konuşması ile açıklamıştır. Yazı inkılabı daha sonraki günler de başöğretmen ödatı ile bizzat Atatürk’ün öncülük ettiği Anadolu seyahatleri ve eğitim seferberliği ile geçmiştir. Türk alfabesi 1 Kasım 1928 tarihinde kanunlaşarak resmen yürürlüğe girmiştir.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Makale Nedir? Kompozisyon

Sal Eki 8 , 2019
Bir görüşü kanıtlarıyla beraber açıklamak, korumak için çaba sarfetmek yada yermek için yazılan fikir yazılarına yazı denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük siyaset ile ilgili görüşlerini dile getirmiş olduğu kısa metinlerdir. Makale, asıl gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir edebi türdür. Yazar bu kısa yazılarda çeşitli mevzulara ilişkin […]

You May Like