Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli?

 

Okul öncesi  eğitim, hem programı hem de felsefesiyle ilköğretim ve sonraki eğitim kademelerinden farklılaşmaktadır. Okul öncesi eğitim “ilkokula” hazırlık süreci gibi görülmenin ötesinde aslında “okulun” kendisidir. Okul  öncesi eğitim, çocuğun tüm  gelişim  ve deneyim alanlarını desteklemenin yanısıra, çocuğa, bireysel gelişimine ve gereksinimlerine uygun bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Okul öncesi eğitimde;

-Çocukların psikomotor, bilişsel, sosyal, duygusal, kültürel gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyici nitelikli eğitim ortamları hazırlanır.

-Eğitim etkinlikleri hazırlanırken, çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ve okulun çevresel koşulları dikkate alınır.

-Çocukların beslenme, uyku, özbakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevre duyarlılıkları da sağlanır.

-Eğitim, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılım, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.

-Çocuklara eşit davranılır ve her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu gözönünde bulundurulur.

-Eğitim etkinliklerinin  değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı belirlenir ve planlamalar yapılırken, bu sonuçlar dikkate alınır.

-Elverişsiz koşullardan, yoksun bölgelerden ya da farklı çev- relerden gelen çocuklar için ortak bir eğitim ortamı hazırlanır.

-Oyun, çocuklar için en uygun, en etkili öğrenme yöntemidir.

-Eğitim programları  hazırlanırken, ailelerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınır, aile katılımı sağlanır.

-Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.

Okul öncesi eğitim programları ile çocukların sağlıklı, mutlu ve sosyal çevresi ile uyumlu, kendini ifade etme yeteneğine sahip, yaratıcı, meraklı, sorgulayıcı olan, bilgiye ulaşma yollarını deneyebilen, kendine ve çevresine saygılı olan, okul ve oyun ortamına uyumu öğrenebilen, oyun yoluyla ve takım etkinlikleriyle sosyalleşebilen, seven ve koruyabilen, arkadaşlığa, uzlaşmaya ve dayanışmaya önem vererek yetişmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşılması için, 4-5 ve 5-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun, ihtiyaçları- na cevap veren, bireysel farklılıklarını ve gelişimsel hedeflerini dikkate alan programlar hazırlanır ve sürekli güncelleştirilir. Okul öncesi eğitim programlarının uygulanmasında, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duyuşsal gelişmelerine olumlu katkı yapacak, oyunla öğrenme ilkesine uygun, aktif katılımlarını sağlayacak eğitim ortamları sağlanır.

 

 

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Çocuk ve Beyin

Çar Eki 9 , 2019
İnsan beyni geçmiş yıllarda vücut içerisinde yaşayan bağımsız bir organ olarak görülüyordu. Beyin, bu inanışa göre, içerisinde sırlar barındıran yalnız bir yapı, organdı. Görüntüleme alanında tekniklerin ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte beynin sırrı da açığa çıkıyor ve artık beyinlerimizin nasıl da bağlantısal ve ilişkisel olduğunu görüyoruz. Beyin gayet toplumsal bir organ; […]