EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar. Balıklar nar gibi kızardı. (benzerlik) O da babası gibi çok çalışkandır. (eşitlik) Bu iş olacak gibi. (olasılık) 2-İLE **Biri bağlaç diğeri […]

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türündeki sözcüklerin anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Durum Zarfları *Fiile ve fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Hızlı koşan yarışmacı herkesi geçti. (nasıl koşan) Oldukça başarılıdır. Çok yorulmuş. Çok güzel bir kitap okudum. Bu ayakkabılarla daha uzun görünüyorsun. En hızlı […]

—Adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir. Niteleme Sıfatları —Bir adı; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları, isme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı olan sözcüklerdir. yeşil yaprak, kırmızı gül, eski pantolon, kurumuş yapraklar, yıllanmış kitap, ince kumaş, […]

Belirtili İsim Tamlaması Tamlayanın “-in” ilgi ekini tamlananın da “-i, si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır. *tamlayan (ın) tamlanan (ı) İstanbul’un baharı çimenin yeşili Belirtili İsim Tamlamalarının Biçim Özellikleri 1-Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Toprakları verimlidir bu ovanın. tamlanan tamlayan Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir. Bahçenin her yıl yeniden açan […]

Nokta ( . ) —*Cümlenin sonuna konur. — Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. —*Bazı kısaltmaların sonuna konur. —Alb. Dr. Yrd. Doç. Prof. *Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 3. II. Mehmet XV. Yüzyıl —*Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. —3, […]

Tanımlama “Bu nedir?” sorusunun cevabını veriyorsa tanım cümlesidir. Öznel ya da nesnel olabilir. İnsan beyninin dayanağıdır kitap.Önce kültür birikiminin saklayıcısı,sonra yaşanan kuşakların oluş halindeki düşünce, duyuş ve görüşlerinin yayılmasını sağlayan araçtır. Karşılaştırma En az iki varlığın,kavramın ya da düşüncenin benzerliklerini ve karşıtlıklarını ortaya koymaktır. Karşılaştırma paragraflarında genellikle “ise, de, gibi, […]

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI —Avrupalı Müslümanlık —*Deniz, nehir, göl, dağ vb. isimleri büyük harfle başlar. —Ağrı Dağı Çanakkale Boğazı —Ege Denizi Van Gölü — * Cadde, sokak,mahalle, meydan, bulvar ,isimleri büyük harfle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokağı Zafer Meydanı ** Özel isme dahil olmayan il, ilçe, bucak,belde,köy vb. isimleri küçük harfle […]

SES OLAYLARI Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) —Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle “c, d, g” başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler “ç, t, k” şeklinde değişerek sertleşir. —balık-cı balıkçı —çiçek-ci çiçekçi —sınıf-da sınıfta —uçak-dan uçaktan —gelmiş-di gelmişti —1925’den […]

AÇIKLAMA *Bilgi verme amaçlı yazılardır. *Açık bir üslup, yalın bir dil kullanılır. *Tanımlama,karşılaştırma ve örneklerden yararlanılır. *Ansiklopedi, sözlük dili kullanılır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha […]

PARAGRAFTA KONU “Bu parçada ne anlatılıyor?” sorusunun cevabını verir. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu kavram,olay ya da nesnedir. Cümle biçiminde değildir. Soru tipleri: Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır. Bu paragrafta aşağıdakilerden […]