Sıfatlar

—Adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir.

Niteleme Sıfatları

—Bir adı; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları, isme sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı olan sözcüklerdir.

yeşil yaprak, kırmızı gül, eski pantolon, kurumuş yapraklar, yıllanmış kitap, ince kumaş, yuvarlak gözlük…

**Niteleme sözcükleri fiil ya da fiilimsiyi nitelerse “zarf” olur.

Sabırlı insanlar her zaman kazanır.

sıfat isim

Öğretmenimiz bize daima sabırlı yaklaşır.

zarf fiil

Çocuklara her zaman sabırlı davranmak gerekir.

zarf fiilimsi

Belirtme Sıfatları

1- —İşaret (Gösterme) Sıfatı

Adları işaret yönüyle belirten, onlara işaret eden sözcüklerdir. İsme sorulan “hangi” sorusuna cevap verir.

Bu ovalar, bu deniz başka nerede var?

Şu evin arkasında oturuyorlar.

O kitabı bana verir misin?

Şimdi diğer konuşmacı sahneye çıkacak.

Böyle bir insanı daha önce hiç tanımadım.

**İşaret sıfatları, belirttikleri adlar düşünce işaret zamiri olur.

O çocuğu tanımıyorum.

Onu tanımıyorum. Bu konuyu bilmiyor. Bunu bilmiyor.

2-—Sayı Sıfatı

Varlıkların sayılarını gösteren, onları sayı yönüyle belirten sözcüklerdir.

—Asıl Sayı Sıfatı :Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sözcüklerdir. İsme sorulan “kaç” sorusunun cevabıdır.

bir dilim ekmek, dört elma, iki araba…

—Sıra Sayı Sıfatı:Varlıkların sırasını gösteren sözcüklerdir.İsme sorulan “kaçıncı” sorusunun cevabıdır.

ikinci kat, ellinci yıl, ilk yıl, son şans…

—Üleştirme Sayı Sıfatı:Varlıkları sayıca bölümlere ayıran, paylaşma anlamı veren sözcüklerdir.İsme sorulan “kaçar” sorusunun cevabıdır.

üçerdilim pasta, ikişer elma…

——Kesir Sayı Sıfatı:Varlıkların parçalarının, bütüne olan oranlarını gösteren sıfatlardır. binde bir olasılık, yarım saat, çeyrek ekmek…

—3-Belgisiz Sıfat

İsimleri belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır.

—bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir…

Tüm çocukları çok seviyorum.

Ne iş yapıyorsun?

Ne kadar para harcadınız? Hangi gün yola çıkıyorsunuz? Nasıl kitapları seversin?

Bahçeye kaç ağaç dikildi?

Kaçıncı katta oturuyorlar?

—Adlaşmış Sıfat

Sıfat tamlamasında anlatımın kısaltılması için ad düşürülebilir. Bu durumda niteleme sıfatı adlaşır. Adın sonunda çekim eki varsa bu ek, sıfatın sonuna gelir.

Çalışkan öğrenciler her zaman başarılı olur.

sıfat ad

Çalışkanlar her zaman başarılı olur.

adlaşmış sıfat

Genç sanatçıların önü açılmalı.

sıfat ad

Gençlerin önü açılmalı.

adlaşmış sıfat

Sıfat Tamlaması

Sıfat ve adın oluşturduğu tamlamadır. Sıfatın olduğu her yerde bir sıfat tamlaması vardır. Sıfat “tamlayan” ad “tamlanan”dır. Sıfat daima addan önce gelir.

akıllı çocuk

sıfat ad (tamlayan) (tamlanan)

siyah araba

sıfat ad

(tamlayan) (tamlanan)

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

Paz Eyl 15 , 2019
Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türündeki sözcüklerin anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru yönüyle belirten sözcüklerdir. Durum Zarfları *Fiile ve fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır. Hızlı koşan yarışmacı herkesi geçti. (nasıl koşan) Oldukça başarılıdır. Çok yorulmuş. Çok güzel bir kitap okudum. Bu ayakkabılarla daha uzun görünüyorsun. En hızlı […]

You May Like