PARAGRAFTA KONU “Bu parçada ne anlatılıyor?” sorusunun cevabını verir. Yazarın ele aldığı, üzerinde durduğu kavram,olay ya da nesnedir. Cümle biçiminde değildir. Soru tipleri: Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır. Bu paragrafta aşağıdakilerden […]